Dojít nakoupit nebo zůstat s klientem doma v době, kdy je rodina v práci.
I to nabízí nová služba.

Nově začne tuto službu poskytovat občanské sdružení Mesada. Záměr podpořilo i město, a to částkou 209 000 korun. Požadavek na zřízení této služby totiž vyplynul při tvorbě komunitního plánu pro Jindřichův Hradec.

„Je to služba placená a za jednu hodinu účtujeme 85 korun. To samozřejmě ale nepokryje všechny náklady, a proto oslovujeme i města,“ řekla vedoucí osobní asistence v Písku Dana Hrychová, která přijela do Jindřichova Hradce pomoci také s výběrovým řízení na koordinátora.

Podle jejích informací funguje v Písku tato služba už od roku 2003, lidé si na ní zvykli a je hojně využívaná. Nejčastěji asistenti pomáhají v domácím prostředí s lidmi na invalidním vozíku v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání.

Lidé, kteří jsou z různých důvodů méně soběstační, například v důsledku stáří, nemoci či handicapu, si mohou asistenta objednat, aby jim pomohl z věcmi denní potřeby. Může je například doprovodit k lékaři, na cestě či na nákup. Velkou výhodou je to, že služby se poskytují u klienta doma a v rozsahu, jaký si objedná.

V Jindřichově Hradci budou lidem k dispozici dva osobní asistenti. Služby budou klientům poskytovat na základě smlouvy, kde se stanoví časový rozvrh. „Zájemci se o službě mohou informovat přímo v Mesadě, která sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Růžové ulici,“ informovala za Mesadu Lenka Radkovičová.

Osobní asistenci nabízí v Jindřichově Hradci také občanské sdružení Hewer, které má zkušenosti se stejnou službou i v Praze a Brně.
„V současné době máme tři klienty. Ve dvou případech se jedná o seniory, o které se stará asistent v době nepřítomnosti rodiny, a v jednom případě se jedná o handicapovanou klientku,“ říká koordinátorka osobní asistence Jana Matoušková.