Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Miroslava Koulouchová přiblížila, že spolek se zabývá historií i obce, sbírá fotodokumentaci a tvoří archiv zajímavých fotografií i dokumentů. „Loni se uskutečnilo ve spolupráci s knihovnou promítání starých fotek a dokumentů s přednáškou na téma dokumentování historie obce,“ shrnula Miroslava Kolouchová z Občanského sdružení Namšál.

Akce měla podle ní velký ohlas. "Měla pokračovat druhou částí na podzim a tomu již bohužel zabránila opatření v souvislosti s vládními opatřeními proti pandemii. Tato situace ovlivnila rovněž připravované akce pro letošní rok, neboť právě 1. května 2021 je tomu přesně 650 let od vydání listiny pánů z Rožmberka, ve které je vůbec poprvé písemně zmíněna existence obce Lužnice," vyzdvihla.

A připomněla, že při oslavách stého výročí republiky byla vysazena na návsi lípa a při té příležitosti se sešli Lužničané a přátelé obce ke společnému fotografování na památku pro příští generace. "Sešlo se 286 lidí a vzniknul snímek jako památka nejen pro obecní archiv, ale i pro jednotlivé účastníky akce," přiblížila událost.

Lužnice podle Miroslavy Kolouchové vydala za posledních 20 let tři publikace týkající se mladší i starší doby života v Lužnici a spolek Namšál dále pracuje na získávání podkladů pro osvětovou činnost - přednášky a výstavy společně s místní knihovnou jak to uvolnění opatření dovolí.