„Mým nástupcem byl zvolený můj nástupce v Nové Bystřici, tedy současný starosta Vladimír Bláha,“ uvedl dnes již bývalý předseda sdružení Jiří Zimola. Doplnil, že dostál svému slibu a zůstal ve své funkci do konce volebního období, i když pro něj bylo časově náročné skloubit činnost s pracovní náplní hejtmana.

„Projednávali jsme mimo jiné přípravu vzniku velkého euroregionu, ve kterém by vzájemně spolupracovaly Jihočeský kraj, Dolní Bavorsko, Dolní a Horní Rakousy. Předpokládáme, že by se do něj včlenil i Euroregion Silva Nortica a stal by se tak jeho přirozenou součástí,“ vysvětlil Jiří Zimola.

Podle jeho slov mají obce a města větší šanci získat dotace na společné projekty, které mohou zahrnovat i opravy silnic, než jednotlivě.

Neopomenul zmínit i to, že mají zástupci obcí a měst ještě do 30. června možnost zažádat o finance z Regionálního operačního programu, proto jim vysvětlil i pravidla a úskalí, aby s podanými žádostmi uspěli.