Členky spolku spolupracují s rakouskými selkami a rády podnikají exkurze a výlety právě do Rakouska. Mezi svými kurzy mají například vaření nebo výrobu mastí.

Náplní a smyslem činnosti spolku je však hlavně podpora trvale udržitelného života na venkově, vzdělávání venkovských žen, zlepšení respektu a podpory všeobecného porozumění pro zemědělství a venkov, podpora společenského života venkovských žen a podpora zdraví a sociální situace venkovských žen. Spolek poskytuje informace o zdravém stravování, životosprávě, ale také například o možnostech podnikání venkovských žen ve venkovské turistice nebo rukodělných pracích. Pořádají také kurzy plavání, orientálních tanců a další.

Nejdříve bych se chtěla zeptat, kolik vaše společenství čítá členek? Kdy vzniklo a zda máte kromě žen také nějaké členy?
Máme asi 25 členek, převážně z jindřichohradeckého okresu. Muži mezi námi nejsou, ale nikoli proto, že by to naše stanovy zakazovaly.

Jak se vlastně zrodila myšlenka založit Společenství venkovských žen a selek?
Byla jsem spolu se zakládající členkou Hanou Kryzanovou oslovena selkami z Rakouska, zda bychom spolu s nimi nevytvořily Česko-rakouskou kuchařku. Rakouské selky jsou velmi dobře organizovány a hledaly podobnou organizaci i u nás. Tehdy jsme si uvědomily, že i u nás by bylo dobré podobný subjekt mít, a tak se zrodilo naše společenství.

Ve vaší činnosti máte také podporu obnovy venkova a setkávání se v obci a v regionu. Chtěla byste zmínit nějaká důležitá setkání nebo akce vámi pořádané z poslední doby?
Setkáváme se často v jednotlivých domácnostech členek, což nás nejen inspiruje, ale zároveň pak lépe můžeme pochopit jedna druhou a podporovat se. Některé akce pořádáme dohromady s rakouskými selkami , a to jak na české, tak na rakouské straně.

Jakou činnost máte v rámci vašeho společenství nejraději a jak máte mezi ostatními členkami rozdělené funkce? V programu máte kurzy vaření nebo rukodělné kurzy, můžete popsat, jak to v kurzech chodí?
Ráda pořádám například kurzy, i když je jejich příprava pro mě časově náročnější. Některé akce jako například „Kurz vaříme z bylinek“ se konal u mě doma za účasti i rakouských selek. Dělala jsem ukázky vaření celého menu z bylin, ale i například výrobu mastí, octů a tinktur. Ono kompletní menu jsme pak závěrem společně snědly.

Měly jsme ale také kurz vázání květin, kterého se účastnily nejen rakouské selky, ale byl určen i pro veřejnost.

Ve společenství máme ještě dvě místopředsedkyně a dvě revizorky.

Součástí vašeho programu je také podnikání různých výletů a exkurzí. Na jaká místa jste se podívaly?
Úspěch měly především výlety a exkurze do Rakouska. Navštívily jsme například přírodní zahrady, ale i rakouské selky a jejich podniky, kde jsme se inspirovaly pro svou práci.

Pořádáte také programy pro děti? Jaké?
Akce speciálně pro děti jsme, zatím nedělaly, je to asi tím, že většina z nás už má odrostlejší děti. Ale poslední dobou už pomalu přibývají vnoučata, takže akce pro děti budou také. Pochopitelně naše členky berou děti na programy, i když nejsou určeny přímo pro ně.