Na prezentaci dostali z radnice pozvánku pouze zastupitelé. Vstupu se dožadovali i novináři a majitelé pozemků, přes které by měl průtah vést. Přestože tématem semináře nemělo být nic tajného, ale víceméně známé skutečnosti, dveře pro ně zůstaly zavřené. Stát před nimi zůstal i podnikatel Milan Dočekal.


„Nelíbí se nám to. Marně voláme po komunikaci, ta je nám odmítána. Potom musí logicky přijít okamžik, kdy se karta obrátí a zatvrdíme se my,“ řekl Deníku. Dovnitř pronikl pouze šéfredaktor místních novin a manžel jedné ze zastupitelek František Ryneš. Prokázal se plnou mocí od své manželky.
Tu mu však starosta Ivo Uher (ODS) odmítl uznat. „Snažil jsem se mu vysvětlit, že zákon o obcích neříká nic o tom, že by mandát zastupitele mohl být na kohokoli přenesen, naopak říká, že to tak být nemůže,“ popsal Uher.


Poté už následoval rychlý konec. Když František Ryneš stále setrvával na místě, organizátor schůzky, místostarosta Jan Karas (KDU ČSL) seminář ukončil.


„Myslím, že je to nesmysl. Seminář nebyl zastupitelstvem prohlášen za neveřejný. Manželka se nemohla zúčastnit, dostala pozvánku týden předtím a už nestihla přeobjednat své pacienty. Proto jsem tam šel já,“ vyjádřil se Ryneš.


Jednání se nemohl zúčastnit ani odborník na dopravu Aleš Stuchlík z občanského sdružení Metropolis, kterého si jako konzultanta přivedl zastupitel Pavel Pacal (ODS). Stuchlík je přitom příznivcem navržené trasy. K předchozím variantám zasílal připomínky, které byly do výsledné trasy zahrnuty.
Otevřený seminář se snažil prosadit například i zastupitel Milan Zeibert (SZ a SNK Břehy). Marně.

Důvod? Ohnivé debaty jsou škodlivé


Proč radní odmítli ukázat veřejnosti něco, na čem podle všeho není co tutlat? To není úplně jasné.


„Vaše účast na jednání není možná, protože se jedná o seminář ZASTUPITELŮ. Z toho důvodu je vyloučena účast kohokoli cizího, kromě hostů,“ odpověděl na žádost čtyř majitelů dotčených nemovitostí organizátor schůzky, místostarosta Jan Karas.


Do jisté míry přijatelnou odpověď poskytl až starosta Uher: „Záměr obchvatu se nachází ve fázi, kdy napadání projektu může jedině uškodit jeho realizovatelnosti. Zřejmě si hosté (z ředitelství silnic a dálnic, pozn. red.) nepřáli, aby informativní schůzka sklouzla k ohnivé debatě s přítomnými vlastníky pozemků.“


Jihovýchodní obchvat města má vést od Spojovací ulice přes Průmyslovou čtvrť na křižovatku ulic Brněnská a Rafaelova. Nyní specializovaná firma zpracovává ekonomické posouzení projektu. Poté bude krajský úřad rozhodovat, zda bude nutná studie o vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Zahájení výstavby Ředitelství silnic a dálnic odhaduje kolem roku 2014–15.