Senioři v Dačicích budou mít možnost za zvýhodněnou cenu využít například pro cestu k lékaři nebo na nákup tzv. Senior taxi.

„Potřebu této služby obyvatelé definovali na Fóru Zdravého města Dačice jako jednu z priorit v oblasti sociálních služeb a života seniorů,“ uvedla místostarostka Kateřina Marková.

Grantový program bude určený pouze seniorům, protože držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají možnost požádat o sociální dávku, tzv. příspěvek na mobilitu. S jejím využitím si mohou individuální dopravu zajistit alternativním způsobem – například použít klasickou taxislužbu, uhradit za dopravu dohodnuté fyzické osobě nebo využít sociálních služeb definovaných zákonem.

„Přibývá osob, které mají velmi nízké důchody, případně na ně vůbec nemají nárok. Do budoucna se pravděpodobně tato situace bude ještě zhoršovat. Zajištění individuální dopravy seniorů prostřednictvím grantu je tedy jedním z kroků, jak můžeme zkvalitnit život seniorů v našem městě,“ doplnila místostarostka.

Lhůta pro podání žádostí je od 15. do 30. června. Žádost musí být doručena na podatelnu městského úřadu. Konzultačním místem je odbor sociálních věcí.