„Pro letošní rok jsme od ministerstva práce a sociálních věcí dostali částku 33 milionů 931 tisíc korun, což je o 2,21 milionu korun méně než pro loňský rok. Dotace je tedy snížena o šest procent, což se nás samozřejmě hodně dotýká,“ informoval ředitel Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci Jiří Blížil.
V případě, ž
e poskytovatel sociálních služeb má výhrady k výši přidělené dotace od ministerstva, doporučuje kraj zaslat tuto informaci přímo na ministerstvo a na vědomí Krajskému úřadu Jihočeského kraje. „Jihočeský kraj se však nebude jednotlivě vyjadřovat k výši dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, neboť dotace poskytuje ministerstvo. Vybrané druhy sociálních služeb budou podpořeny v rámci připravovaných grantových příspěvkových programů Jihočeského kraje,“ informoval vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Petr Studenovský.

Dále uvedl, že granty jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje. Finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje však nemohou současnou situaci výpadku finančních prostředků ze státního rozpočtu nahradit. Zda Centrum sociálních služeb v Jindřichově Hradci získá další finanční prostředky od kraje, je zatím otázkou.

„Na kraji budou nyní jednání, která se budou týkat sestavení finančních plánů pro letošní rok, na jejichž výsledcích bude záležet,“ doplnil ředitel centra sociálních služeb Jiří Blížil.