V Jindřichově Hradci ani v Třeboni ale není podmínkou, aby si klienti domů s pečovatelskou službou některou z těchto dotovaných služeb objednali. „Zásadním kritériem pro přidělení bytu jsou osobní poměry žadatele a zdravotní problém, který dotyčnému znemožňuje samostatné bydlení a potřebuje tak péči, která je v těchto domech nabízena," uvedla vedoucí jindřichohradeckého odboru sociálních věcíZdeňka Šindelářová.

„Je to docela složité, čekací doba je dlouhá, někdy i tři roky. Já jsem ale byt dostala poměrně rychle, už za půl roku, protože jsem měla zdravotní problémy," dosvědčilaVěra Kovářová, která bydlí v Domě s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci U Nemocnice a s bydlením tady je velice spokojená.

Také občané v Dačicích si podávají žádosti na byt s pečovatelskou službou na město a komise sociální a zdravotní z nich pak vybírá. Než se nastěhují, musejí mít podle vedoucí dačického střediska pečovatelské služby LedaxMarie Cimbůrkovésepsanou pečovatelskou smlouvu, kde je podmínkou, že využijí tři služby Ledaxu, a to nákupy, praní a úklid. Jinak obyvatelé pečovatelského domu platí městu nájem za byt, ale nemusejí vkládat žádný vstupní vklad. V Dačicích nyní pokračují práce na rozšíření kapacity domova.

Dačický dům s pečovatelskou službou má nyní čtyřiapadesát bytů, z nichž šest využívají manželské páry. „Přístavba zvětší kapacitu o 18 bytů a zájem je obrovský. V současné době je kolem 50 žádostí a obměna obyvatel bytů je malá," zmínila vedoucí dačického střediska pečovatelské služby LedaxMarie Cimbůrková.Také v Třeboni je o tento typ bydlení veliký zájem. „V pořadníku je v tuto chvíli na šedesát žádostí," upřesnila tisková mluvčí třeboňské radniceJitka Bednářová.

Město má v majetku tři domy s pečovatelskou službou, v nichž je 95 bytů. „Všechny jsou však v tuto chvíli plně obsazeny," dodala mluvčí.

Právě v lázeňském městě v loňském roce došlo k úpravě pravidel, podle nichž se přidělování bytů řídí. „Rada města schvalovala nová pravidla pro přidělování bytů v DPS v srpnu. Součástí pravidel jsou nyní zdravotní a sociální aspekty, o přidělení bytu naopak nerozhoduje věk žadatele," vysvětlila Jitka Bednářová. Byt tak mohou získat i mladší žadatelé, kteří tak potřebují řešit svou zdravotní situaci. „Při konečném bodovém hodnocení dále hraje roli například fakt, jak dlouho je žádost podaná, zda má uchazeč trvalé bydliště v Třeboni a místních částech nebo jestli má příbuzné, kteří se o něj mohou postarat," doplnila.

Dvaadevadesátiletá Libuše Dušková žije v pečovatelském domě v Jindřichově Hradci už devatenáct let. „O byt tady jsem si žádala dokonce třikrát, ale po zdravotních komplikacích se vše urychlilo," říká. Právě změna zdravotního stavu může celý proces hodnocení změnit. „Někdy mají lidé zažádáno několik let, ale nevadí jim to, dokud se nezhorší jejich zdravotní stav," potvrdila Zdeňka Šindelářová. Dodává, že je také nutné každý rok žádost aktualizovat.

Petra Jouzová, Lenka Novotná