Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Chelčického ulici. Byt se nachází v budově DPS 1 a má číslo 3.

Podle tajemnice města Třeboň Petry Jánské, jde dispozičně o byt 1+0 s výměrou 38,75 m2. Měsíční nájemné činí 1 613 korun, navíc se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 183 korun.

"Podmínkou pro budoucího nájemce bytu je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebuje komplexní ústavní péči a má trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jehož rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště," uvedla Petra Jánská, tajemnice města Třeboň.

Výběr nájemce bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit.“ doplnila místostarostka Třeboně Jana Grammetbauerová.