Jedním z velkých problémů stávajících domovů seniorů i domů s pečovatelskou službou je především jejich nedostačující kapacita. V Třeboni chtějí v budoucnu pro seniory vybudovat celý komplex bydlení různého zaměření.

Jak uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, město do budoucna plánuje výstavbu komplexu třístupňového seniorského bydlení. „Ačkoli bude tato záležitost během na dlouhou trať, už nyní se domlouvá spolupráce na odborné bázi s Jihočeskou univerzitou,“ zmínila.

Starostka Terezie Jenisová nastínila, že jeden z objektů by sloužil jako domov s pečovatelskou službou pro osoby, které jsou ještě plně soběstačné, ale potřebují určitou pomoc. V případě prvního stupně bydlení by senioři mohli využívat pomoc v podobě některých úkonů pečovatelské služby. Jak starostka Terezie Jenisová dále vyložila, druhá budova by měla sloužit těm, kteří již potřebují čtyřiadvacetihodinovou péči. „Byla by to vlastně obdoba domova seniorů,“ vysvětlila.

Třetí zařízení by pak sloužilo osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými stařeckými demencemi. „Musíme počítat s tím, že do budoucna budeme muset být schopni zajistit tuto péči i našim občanům,“ uvedla starostka a zároveň upozorňuje, že se jedná o záměr, který bude trvat mnoho let, než se podaří celý uskutečnit. „Já doufám, že se podaří celý zrealizovat. Rozhodně budeme budovat po jednotlivých etapách i tak, jak budeme získávat jednotlivé finanční prostředky,“ podotkla.

Dodala, že předtím, než se začne stavět, musí být celý záměr dobře připravený. „To je právě gros naší spolupráce s Jihočeskou univerzitou. Oni jsou odborníci, my jsme ti, kteří chtějí seniorské bydlení vybudovat a budeme vlastně společně připravovat ten záměr tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám budoucích klientů,“ uzavřela třeboňská starostka Terezie Jenisová.