Samotné zpracování projektové dokumentace třístupňového bydlení pro seniory, odstupňovaného podle soběstačnosti (viz infobox), by podle informací starosty Jana Váni vyšlo na devět milionů korun.

Tři kategorie seniorů:
Soběstační, kteří potřebují výpomoc pečovatelky.

Ti, kteří potřebují péči 24 hodin denně.

Nemohoucí s Alzheimerovou chorobou a jinými stařeckými demencemi.

„Tuto částku jsme z rozpočtu vyškrtli. Město není příjemcem zdravotního ani sociálního pojištění. O sociální problematiku pečuje stát prostřednictvím krajů. Městu nepřísluší, aby ji financovalo ze svého rozpočtu“ vysvětlil Jan Váňa. Cílem radnice je podle jeho dalších slov zajistit, aby senioři mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. „Chceme podporovat hospic a pečovatelské služby,“ doplnil Jan Váňa. V Třeboni jsou tři domy s pečovatelskou službou i domov seniorů.

„Chceme, aby denní stacionář pro seniory vybudoval kraj v rámci svého domova seniorů. Je zde kvalitní zdravotní personál a také zázemí i stravovací zařízení, která stačí jen rozšířit. Službu by tak zajišťoval stát, který je k tomu pověřený,“ popsal náhradní plán za třístupňové bydlení pro seniory třeboňský starosta Jan Váňa. Požadavek na vznik denního stacionáře byl opakovaně vznášen veřejností na Fóru Zdravého města.

Bývalí radní však navázali spolupráci ohledně zrušeného třístupňového bydlení se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. Ta následně získala grant a zahájila výzkum řešení problematiky tří fází seniorského věku v České republice i v zahraničí. Předchozí starostka města a současná zastupitelka Terezie Jenisová má obavy, že zrušením projektu výstavby došlo k poškození spolupráce s Jihočeskou univerzitou. „O ostudě a ztrátě důvěry, kterou Třeboň ve vztahu k univerzitě utrpěla, raději ani nemluvě,“ uvedla do tištěného třeboňského zpravodaje.

A jak to vidí stávající koaliční vedení Třeboně? „S univerzitou jsme se domluvili, že nadále zůstaneme aplikačním garantem jejich výzkumu, ale přizveme k němu ještě kraj. V únoru máme společné jednání s hejtmankou. Problematiku seniorů tak bude město řešit v součinnosti s krajem, jak se to má správně dělat,“ reagoval na výtku opozice třeboňský starosta Jan Váňa.