Na místě platí dopravní omezení pro těžké náklaďáky a chodci by si měli dávat pozor. Radnice tento nebezpečný problém stále nevyřešila – prý proto, že firmy nemají o zakázku na zpevnění svahu přílišný zájem.

Radní města na své poslední schůzi veřejnou zakázku na opravu tohoto místa museli znovu zrušit a vypsat potřetí. „Napoprvé se o zakázku nepřihlásila vůbec žádná firma. Tentokrát se přihlásila jedna, nicméně nabídnutá cena přesahuje limit šesti milionů korun, který je stanovený zákonem pro zakázky malého rozsahu. Právě z tohoto důvodu je nutné zadávací řízení, provedené podle pravidel pro zakázky malého rozsahu, zrušit,“ vysvětlila po jednání radních mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Předmětem náročných oprav svahu pod Mlýnskou ulicí je vybudování opěrné zdi kotvené do skalního podkladu s kamennou obezdívkou, rozšíření části silnice a chodníku včetně překlenutí výpusti ze zájezku a nová zábradelní zídka.

Při opravách zříceného místa, pokud na ně vůbec kdy dojde, hodlá radnice také rozšířit silnici i chodník. „Chtěl bych poděkovat za vstřícnost Národního památkového ústavu, který nám povolil rozšířit silnici o 75 centimetrů. To nám opravdu hodně pomůže. Tento dopravní uzel je velice problematický. Návaznost na okraj města bude po opravách kvalitnější,“ uvedl místostarosta Bohumil Komínek.

Pokud se napotřetí městu podaří sehnat firmu, která by se do oprav pustila, bude se na místě pracovat od 4. března do 30. srpna.