„Nevědět, co se událo před tvým narozením, znamená být stále dítětem.“
František Kvapil v úvodu požádal přítomné o minutu ticha za oběti leteckého neštěstí v Polsku. Po uctění památky se dal do poutavého vyprávění o svém rodu.

„Dosavadní bádání o našem rodu Kvapilů nás přivádí do jindřichohradecké krajiny. V průběhu 13. století získávali zdejší území Vítkovci – Páni z Hradce. S postupnou kolonizací, zvláště pak německou, se zde objevují i osadníci s kacířskou vírou, zvaní Valdenští. Obec dříve psaná Český aneb Velký Bednárec, kde jsou zachyceny první dva záznamy o našich předcích, byla založena ve 14. století. Přejděme však do 16. století, na jehož konci již zachytíme písemné zmínky o našich předcích. Ve Valtínově u Kunžaku žil tehdy Martin Kvapil, který byl sedlákem,“ zmínil František Kvapil první záznamy o rodu. Postupně se pak ve svém poutavém vyprávění dostal až k místu, kde se Kvapilové usazují – v Deštné.

Důležitý zápis

„Jediný, zato ale velmi důležitý zápis z roku 1822 jsem našel za pomoci archiváře Tischlera v jindřichohradeckém manschaftbuchu, čili soupisu obyvatel na panství. Právě u jména Tomáše Kvapila z Oldřiše je připsáno dodatečně, že byl propuštěný na deštenskou faru k panství Červená Lhota. Spolu s matričními doklady z deštenské fary zde máme spojovací článek bednáreckých a oldřišských Kvapilů s rodem Kvapilů z Deštné.

Při vyprávění se v rodu Kvapilů hojně objevuje kovářské řemeslo a Tomáš Kvapil, který je pojítkem mezi rody, byl zaměstnaný u faráře v Deštné jako kočí. Dnes už v Deštné trvale žije pouze Emílie Kvapilová, která se do rodu přivdala. V Deštné však žije už od narození.

Pokračovatel rodu

„Mám dceru, která žije v Deštné, ale je vdaná a rod pokračuje po mužské linii, syn Václav je svobodný a žije v Pelhřimově,“ sdělila Emílie. V Deštné tedy zatím pokračovatel rodu není. Nadějného mladého pokračovatele rod však má, jmenuje se Ondřej a žije v Českých Budějovicích.

„Je tu hezky, ale všichni se stěhují do větších měst především za prací,“ uvedla jeden z důvodů Marie, neteř Františka Kvapila. V rodu se dědí v hojném počtu jména Marie a Jakub. Na setkání byla také další Marie, sestra Františka Kvapila. Otec Marie a Františka byl prý kapelníkem a v Deštné se hrály operety. Na vojně byl u hudby a díky tomu, že uměl hrát, nemusel za války na frontu. Hudební talent se v rodu Kvapilů stále dědí. František Kvapil má dále zjištěno, kolik účastníků tohoto jména žije v České republice. „Zjistili jsme, že v roce 1990 žilo v Československu pět tisíc Kvapilů a v České republice jich před dvěma lety žilo přes dva tisíce,“ sdělil. Na závěr setkání účastníci položili květinu k pomníku na náměstí v Deštné a uctili památku padlých.