Koncert pořádá Kulturní spolek Velká Lhota ve spolupráci s Francouzsko-českou hudební akademií Telč.

„Hudební akademie v Telči byla v roce 1995 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Účastní se jí více než padesát studentů z mnoha zemí. A právě je přivítáme u nás ve Velké Lhotě,“ zvou pořadatelé.

Za vstupné zaplatí dospělí 100 korun, děti do patnácti let polovinu. Vstupenky lze od 18.30 hodin zakoupit na místě, v horním kostele.