Kritikům projektu nejvíce vadí, že se údajně mohou málo podílet na přípravách regenerace. Nelíbí se jim ani řešení některých problémů, jako například změna některých travnatých ploch na parkoviště. Přitom právě parkování je podle průzkumů radnice na Máji jeden z nejpalčivějších problémů. Velkou diskusi vyvolala i teoretická možnost vzniku nových multifunkčních objektů.

Debata

Rušno bylo už před jednou ze tříd Základní školy Máj II, kde se akce konala. „To jsou nesmysly, matete lidi. Nikdo se na sídlišti stavět nechystá,“ vyjádřil se už v předsálí zastupitel Vladimír Zdvihal na adresu Marie Paukejové, která je jednou z iniciátorek petice, jež kritizuje současný projekt regenerace. „To jsme tam nenakreslili my,“ kontrovala však Paukejová a dodala, že vychází z podkladů, které jsou od zpracovatelů projektu.

V podobném duchu se pak vedla i debata v sále. Dotazů byla dlouhá řada a občané na ně dostávali od zpracovatelů plánu a zástupců magistrátu ihned odpovědi, které je někdy uspokojili a někdy požadovali další doplnění.

Vedení města ovšem odmítá, že by například na názory občanů nebralo zřetel. „Kdyby radnice s občany nekomunikovala, tak by žádné veřejné projednání dnes nebylo,“ zmínila pro Deník náměstkyně primátora Ivana Popelová. „Kdybychom vycházeli čistě ze zákonných možností, tak probíhá pouze územní a stavební řízení, do kterého se můžou přihlásit jen vlastníci dotčených či sousedních pozemků, nebo občanská sdružení,“ doplnila náměstkyně a připomněla, že nad rámec daný zákonem radnice ohledně regenerace poměrně intenzivně komunikuje s občany už od roku 2002. „Problém je v tom, že pokud se nejedná už o konkrétní realizaci, tak lidé o komunikaci nemají zájem,“ poznamenala Popelová.

Náměstkyně také zdůraznila, že úpravy v plánech regenerace jsou možné. „V současné době jsou zpracovány projekty pro územní řízení, které lze ještě měnit. Důkazem toho je skutečnost, že místo plánované průjezdné komunikace podél bloku K. Chocholy zůstane zachováno současné zaslepení,“ popsala Popelová jeden z konkrétních výsledků jednání s občany.

Dodala ale, že podle názoru radnice by jednosměrná průjezdná komunikace, kterou chtěla radnice, přispěla ke zklidnění lokality. Dnes je zde zaslepená silnice s obousměrným provozem.

„Nelze už ale měnit základní koncept regenerace celého území. Z hlediska podaných žádostí o dotace musíme splnit indikátory, což je v tomto případě plocha revitalizovaného území,“ zdůraznila k připomínkám občanů Popelová.

Ohledně sporů kolem možné výstavby nových multifunkčních objektů na Máji náměstkyně zdůraznila, že výstavba nových objektů není součástí ani jednoho z Integrovaných plánů rozvoje města pro tuto oblast. Jedinou výjimkou je nové komunitní centrum, které by mělo vzniknout u sídla úřadu práce. Už v dubnu by město mělo vědět, jak uspělo s některými žádostmi o dotace.

Kritici projektu ale sebrali už na šest set podpisů kvůli svolání mimořádného zastupitelstva a v pondělí chtějí petiční archy předat na radnici.