Rozsáhlá plocha parkové zeleně s několika lavičkami ohraničená základní školou, zdravotnickým střediskem a na opačné straně zástavbou je v poměrně neutěšeném stavu, stejně tak jako zpevněné plochy. Po změně lokality volají už delší dobu i samotní obyvatelé sídliště. „V centrálním parku jsou plánovány především zpevněné plochy, mobiliář, výsadby, případně přesadby stávajících dřevin. Jsou zde také navrženy prvky, které usilují o hospodaření s dešťovou vodou, a snaží se o její akumulaci a zasakování, jakými je například síť poldrů a vsakovacích pásů,“ přiblížil změny jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Radnice chce na projekt získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud by se žádostí o dotaci na nový park uspěla, park chce přeměnit v letech 2026-2027.

Nová parkovací stání v podzemí vzniknou v mírném svahu vnitrobloku sídliště.
Projekt garáží v podzemí na Vajgaře už se rýsuje. Stavělo by je družstvo

Město už na svých stránkách zveřejnilo hotový projekt, který vychází ze schválené Územní studie revitalizace sídliště Vajgar. Koncepce parku je rozdělena do dvou hlavních částí – „městštější“ severovýchodní a parkovou na zbylých částech. Do řešeného území architekti zahrnuli také část ulice jižně od 3. mateřské školy, a to z kvůli doplnění parkovacích kapacit, které se snížily reorganizací parkoviště u polikliniky. Právě před její budovou má vzniknout reprezentativní náměstíčko. V hlavní parkové části území tvůrci projektu nově navrhli cestní síť a vytvořili kvalitní předprostory budov. Středem parku bude procházet v západovýchodním směru cyklostezka z barevného asfaltu. Prostor doplní lavičky, esteticky atypické dlouhé lavice, kontejnery na odpad, věšáky na prádlo, stojany na kola a koloběžky, mobilní venkovní posezení a ping-pongové stoly. Návrh počítá i s vyvýšenými modulovými záhony. Park bude osázený novými převážně listnatými stromy a ozdobí ho okrasné záhony s trvalkami.