„Cílem je získat údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách potřebné například pro usměrňování sociální politiky státu, její hodnocení, ale i pro mezinárodní srovnání v rámci Evropské unie,“ uvedla pracovnice odboru terénních zjišťování ČSÚ Jana Daněčková.

Podle jejích slov je zaručená anonymita zjištěných údajů a ochrana osobních dat. Pracovníci se budou lidem prokazovat pověřením k výkonu funkce nebo služebním průkazem ČSÚ.