„Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí krajského úřadu Jihočeského kraje s vyjádřením bez výhrad,“ uvedl na jednání starosta města Jan Váňa. Hospodaření města podle jeho slov skončilo přebytkem ve výši přes 46 milionů korun. Dále uvedl, že v porovnání s loňským rokem dochází k snížení úvěrového zatížení. „Dříve přijaté bankovní úvěry jsou spláceny v souladu se splátkovými plány v objemu téměř třinácti milionů korun. Žádný nový úvěr nebyl přijat,“ doplnil Jan Váňa.

Zastupitelé byli také seznámeni s hospodařením DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko, jehož závěrečný účet byl po kontrole také shledán bez výhrad. „Hlavní činností svazku je provoz skládky tuhého komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou ve vlastnictví svazku. V současné době podniká svazek kroky k rozšíření skládky o další, čtvrtou etapu a kroky k zakrytí již zaplněných částí skládky,“ vysvětlila místostarostka Anna Kahounová.