Blíží se konec roku, jistě již máte předběžně stanoveno, co by se mělo objevit v rozpočtu na příští období. Jaké máte plány?

Jednou z plánovaných akcí je změna stavby bývalé úpravny vody, která vznikla v 90. letech, na bytový dům. V tomto případě již připravujeme projektovou dokumentaci. Provoz úpravny byl postupně jejím provozovatelem utlumován a vzhledem k tomu, že máme vodu prostřednictvím DSO Vodovod Hamr z úpravny vody v Hamru, začali jsme se zabývat myšlenkou na předělání objektu k nějakému využitelnému účelu. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že občanské vybavenosti na úrovni penzionů je tady dost, a že by to nemělo být to hlavní, čím by se obec měla zabývat. Podle současného návrhu nám tam tedy nakonec vychází osm malometrážních bytů. S tímto projektem bychom chtěli jít na ministerstvo pro místní rozvoj a pokusit se získat dotaci.

Budete se pokoušet získat dotaci i na nějaké další projekty?

Rozhodli jsme se, že zažádáme o dotaci v rámci vypsaného grantového programu Jihočeského kraje Program obnovy venkova pro rok 2014. Chtěli bychom tak opravit místní komunikaci vedoucí k rybníku Stejný, která se sice nachází mimo zastavěné území naší obce, ale slouží jako přivaděč k cyklostezce, kterou jsme v minulém období dělali pro změnu s přispěním evropských peněz. Ale tato komunikace, která slouží všem občanům, se bohužel z těchto prostředků opravit nedala, tudíž se pokusíme finance získat z kraje.

Je ještě něco, na co se v příštím roce chcete zaměřit?

Letos jsme dokončili výstavbu chodníků v Kolencích. Když jsme loni absolvovali tříměsíční uzavírku hlavního tahu na Třeboň, přes naší obec a místní části proudila i nákladní vozidla, která ale měla jezdit jinudy. Zejména v Kolencích se ukázalo, že intenzita dopravy je taková, že pohyb chodců tam není bezpečný. Po dohodě s místními jsme vytipovali místa nejvíce ohrožená a ta, která by se i technicky dala co nejlépe a nejrychleji řešit. Vše se tak stihlo udělat během letních prázdnin. Když se pak končilo, zjistili jsme, že by se hodilo jak z jedné, tak i z druhé strany vždy ještě kus chodníku přidat. Tam už je to ale technicky obtížnější, protože jsou tam sítě a musí se jednat s více subjekty. Bylo by například fajn, kdyby se alespoň někde podařilo dát vedení do země. Proto si nejsme zcela jistí, jestli i v tomto případě budeme natolik pružní jako při první výstavbě chodníků. Nicméně je to také jeden z motivů, který bude v návrhu rozpočtu pro příští rok.

Novosedly jsou živou obcí také díky škole a místním spolkům, které se podílejí na nejrůznějším dění. I s nimi se jistě musí v rozpočtu počítat.

Samozřejmě, to jsou již ale naprosto standardní položky. Ve chvíli, kdy se připravuje rozpočet, domlouváme se s našimi spolky, vyzýváme je k tomu, aby nám předložily své požadavky. Také spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi, například s hospicem Anežky České v Červeném Kostelci nebo s jindřichohradeckými Okny. Právě Okna nám tady při mnoha příležitostech pomáhají tím, že pořádají výstavy a my jim naopak pomáháme tím, že podporujeme například tábory, na které jezdí se svými klienty. V případě základní a mateřské školy se předpokládá realizace příspěvků tak, aby škola mohla v obci fungovat. Zatímco kostel je naší dominantou, tak škola by měla být jejím srdcem. Máme tu dvojtřídní malotřídku od prvního do pátého ročníku a na letošní rok jsme museli navyšovat kapacitu na 35 dětí, i když do plného stavu nám asi dvě chybí. Naopak mateřská škola je obsazena plně, je v ní 25 dětí. Větší položku v rozpočtu znamenala loňská rekonstrukce kuchyně a jídelny. Celkové náklady přesáhly milion, půl milionu jsme dostali jako dotaci.

Petra Jouzová