Při této příležitosti uspořádala škola pro veřejnost Den otevřených dveří, aby měli všichni zájemci možnost prohlédnout si školu tak, jak vypadá dnes.

Byla zde pro ně připravena výstavka reprezentující činnost školy a práce žáků. Třídy byly slavnostně vyzdobeny a byly zde vystaveny k nahlédnutí různé školní pomůcky, učebnice a práce dětí z doby současné, jedna ze tříd však zavedla hosty do doby dávno minulé – do „staré“ školy.

Nově zrekonstruované prostory školní družiny posloužily tentokrát jako příjemné místo setkávání našich návštěvníků, vzpomínání nad starými školními kronikami či alby s fotografiemi. Bylo možno posedět a shlédnout prezentaci Historie Jarošova nad Nežárkou, kde je na dobových fotografiích zachycen nejen vývoj školy, ale i celé naší obce.

Vyvrcholením celé akce se stala slavnostní akademie v místní knihovně. Zapojili se v ní jak současní, tak i bývalí žáci školy, členové dramatického kroužku a dále dospělí, kteří pamatují ještě ledacos z počátků školy. Právě ti svým vtipným vystoupením divákům připomněli, jak to ve škole před nějakými padesáti, čtyřiceti, třiceti… lety vypadalo.

Škola si takovouto oslavu jistě zaslouží. Její historie je dlouhá a pestrá. Jejími třídami prošlo mnoho žáků a věřím, že na řady dalších ještě čeká. Přejme jí tedy do další padesátky mnoho úspěchů.

Eva Vlková, ředitelka školy