Od října minulého roku každou středu vyrážejí prvňáčci z Velenic do Volksschule v Gmündu nebo naopak malí Rakušané do školy české.

„Čeští studenti nastupují nejprve do přípravného ročníku, kde se učí němčinu a poté jsou zařazeni do prvního ročníku akademie,“ vysvětlila učitelka češtiny obchodní akademie v Gmündu Marta Volcová.

Protože se jedná o školu státní, je i pro české studenty v rámci Evropské unie bezplatná. Navíc deváťáci nemusí ani absolvovat přijímací zkoušky, ale pouze ústní pohovor.

„Do přípravného ročníku stačí znalost němčiny ze základní školy. Navíc, jestliže někdo zjistí, že mu to nevyhovuje, nemusí po přípravném ročníku do školy nastoupit,“ uvedla Volcová.

Takovému studentovi ani nehrozí žádná finanční sankce. Výhodou je i možnost podat si přihlášku na střední školu v Čechách a v Rakousku zároveň. Rodiče dostanou při nástupu dítěte do rakouské školy rozhodnutí českého ministerstva školství, které vzdělávání akceptuje.
Mají například nárok na stejné přídavky, jako kdyby jejich potomek studoval na české škole. Na maturitním vysvědčení je pak i známka z češtiny, která se zde vyučuje.

„Odnesl jsem si odtud znalost jazyka, ale co se týká odborných znalostí, tak ty mi v Čechách moc platné nebyly,“ vzpomíná na studium v Gmündu Jan Jabůrek, který absolvoval akademii v druhé polovině devadesátých let.

Situace se od té doby změnila. Nyní mají podle Volcové absolventi možnost v Rakousku i pracovat. Většina volí studium na vysoké škole jak v Čechách, tak v Rakousku. Proniknout do tajů němčiny a možná se i připravit na možnost studovat u sousedů mají prvňáčci českovelenické základní školy. Přeshraniční spolupráci inicioval loni ředitel Volksschule v Gmündu Helmut Schwarzinger.

První kroky

„Začátky nebyly jednoduché, neboť děti neuměly ani číst, ani psát. Během následujících pěti měsíců si pomocí obrázků a povídání osvojily pozdravy, barvy, číslice, označení členů rodiny a školních potřeb,“ řekla učitelka českovelenické školy Jiřina Poláková.

K úspěchu projektu přispěly i učebnice Čeština pro malé cizince, které sponzorovali Rakušané. Cílem je odbourávání jazykových bariér a získání jazykových dovedností.