Akce se těšila velké návštěvnosti a získala mnoho kladných ohlasů od návštěvníků i zápisů v kronice.