Program pro veřejnost začíná v 15 hodin. Od 15 až do 17 hodin bude možné prohlédnout si prostory základní a mateřské školy při Dni otevřených dveří. Od 17 hodin je pak přichystané vystoupení žáků školy na respiriu.

Pořadatelé uvádějí, že při nepříznivém počasí se plánované vystoupení přesune do prostor školní jídelny.