Projekt umožní dětem zapojit se aktivně do výuky dějepisu, jazyků a občanské výchovy.

Na projekt s názvem Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec se jim totiž podařilo získat půl milionu korun. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje vzdělávání.

Peníze využije škola z části na vybavení odborné učebny dějepisu počítačem, dataprojektorem a jinými pomůckami. Žáci tak budou moci při vyučování využít nejen internet, ale i výukové programy. Celý projekt má škola naplánovaný na tři roky a je určený především sedmákům, ale počítá se i se zapojením starších školáků z vyšších ročníků.

„Děti, rozdělené na skupiny, nebudou pracovat jen ve třídách, ale vydají se s fotoaparáty v ruce do knihovny a na procházku městem. Své poznávání jindřichohradecké historie již děti zahájily návštěvou státního oblastního archivu,“ uvedla učitelka Jana Omastová.

A jak bude celá práce na projektu vypadat? Pomocí internetu a dostupné literatury budou děti vyhledávat informace, které nejsou v učebnicích a nakonec porovnají vývoj Evropy, Čech a Jindřichova Hradce. Děti k obvyklým vědomostem přidají postřehy o životě na zámku, ve městě, na vesnici, o hygieně nebo třeba o středověké poště nebo cestování. Ve výtvarné výchově zase zkusí navrhnout repliky renesančních kostýmů a zkusí je i zrealizovat jako oděv panenky.