Se stavěním šapitó pomohli rodiče a následující den zhlédly děti představení profesionálních artistů, kouzelníků a klaunů rodiny Lagronových. V následujících dnech secvičili školáci pod vedením zkušených trenérů vlastní cirkusovou šou.

Během představení zazářili jako hvězdy manéže ve světlech ramp. Vystupovali jako fakíři, žongléři, akrobaté, klauni, kouzelníci či provazochodci. Děti si díky projektu otestovaly vlastní hranice a zažily pocit zodpovědnosti za celou skupinu.