Dopisem, který rozeslal i na krajský úřad a ministerstvo školství, Stanislav Kvasnička reagoval na protesty proti jmenování komunistky Vítězslavy Baborové do křesla krajské radní pro školství a kulturu. Tedy protesty, které inicioval právě Martin Rosocha a záhy se k němu přidali i studenti gymnázia.

Ač byl Stanislav Kvasnička coby nestraník zvolen do zastupitelstva západočeského města Planá za KSČM, Deníku včera zdůraznil, že dopis  nerozesílal jako politik, nýbrž coby bezpartijní člověk a svobodný občan.
„Ten, kdo nemá dnešní moderní antikomunistické názory, je předem označován za komunistu, urážen a ostrakizován," postěžoval si Stanislav Kvasnička. „To je opravdu smutná vizitka naší demokraticky rozkradené a morálně zdevastované země," poznamenal.

V dopise, jehož prostřednictvím vyzývá kompetentní orgány, aby učinily „destruktivnímu chování" Martina Rosochy i vedení třeboňského gymnázia přítrž, Stanislav Kvasnička uvádí, že zmíněný třeboňský pedagog si jako rukojmí bere nezletilé děti za účelem zjevného popírání základních demokratických principů a zásad.

„Sám jsem poměrně dlouhou dobu na gymnáziu učil. Nedovedu si však představit, že bych já, popřípadě někdo 
z mých kolegů takto studenty zneužil a poškodil jméno školy," píše dále Kvasnička, jenž je přesvědčen, že za tuto činnost musí vedení školy spolu s Martinem Rosochou nést plnou osobní odpovědnost.

Podle ředitelky Gymnázia Třeboň Anny Kohoutové je protest učitele Martina Rosochy jeho soukromou aktivitou. „A i když se k němu pak přidali studenti, jejich protestní aktivity nijak nenarušují výuku ani provoz školy," zdůraznila.

Prostřednictvím ministerstva školství už podnět Stanislava Kvasničky obdržela také Česká školní inspekce. Deníku to potvrdil náměstek ústřední školní inspektorky Libor Vacek.

„Vzhledem k tomu, že z podnětu není zcela zřejmé, zda skutečně vznikla situace, jejíž šetření je v kompetencích České školní inspekce, požádali jsme o vyjádření ředitelku Gymnázia Třeboň," sdělil Libor Vacek. Doplnil, že jde
o standardní postup, neboť Česká školní inspekce má kompetence ve vztahu ke škole jako instituci a jejímu vedení, nikoliv k pedagogické činnosti jednotlivých učitelů.

Ředitelka třeboňského gymnázia Anna Kohoutová již své vyjádření inspekci zaslala. „Napsala jsem mimo jiné, že kolega Martin Rosocha není žádný manipulátor, ale skvělý kantor. Jeho profesní 
i lidský přístup ke studentům byl vždy nadstandardní.  To, že ovlivňuje své žáky, mu nelze vyčítat, vždyť všichni učitelé žáky nějakým způsobem ovlivňují, stejně jako jejich rodinná historie, přátelé, média," zdůraznila Anna Kohoutová.

„V kolegu Rosochu mám naprostou důvěru. Byla jsem 
u něho v hodině na hospitaci a k jeho práci nemůžu mít jedinou výtku. Za ním jako za učitelem si stojím," doplnila ředitelka gymnázia.