V mateřské škole budou umístěny celkem čtyři třídy, z toho dvě po 28 dětech a dvě třídy se sníženým počtem po 14 dětech, kde jim bude věnována speciální logopedická péče.

Objekt je plně bezbariérový a je umístěn v lokalitě, kde mateřská školka dosud chyběla. „Školka nahradí mateřskou školu v ulici Ruských legií, která byla postavena už v roce 1957. Věřím, že si děti v nové školce brzy zvyknou,“ uvedla ředitelka mateřské školy Hana Dušková. Školka byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad.