Ve středu 12. února se od 9 do 16.30 uskuteční mimořádný zápis do 2. mateřské školy v Jindřichově Hradci. Důvodem je skutečnost, že k odloučenému pracovišti na sídlišti Hvězdárna (Havlíčkova 175) byla přistavěna nová třída, která navýší kapacitu školky. „K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče,“ doplnila Jana Hemberová z městského odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Školka až doposud disponovala čtyřmi třídami pro celkem 90 dětí, tato nová, pátá třída jich umožní přijmout dalších 28. Přednostně budou do školky přijaty děti, které byly u zápisu vloni, ale do srpna loňského roku ještě nedovršily věku tří let a proto nebyly přijaty. Počítat se bude také s přijetím dalších dětí ze spádové oblasti školky.