Úkolem pro personál, tedy ředitelku, školníka, uklizečku a vedoucí jídelny bude převzít a po dobu dvou měsíců dovybavit a připravit zařízení tak, aby od ledna příštího roku zahájilo provoz naplno.

Protože se platy zaměstnanců ve školství odvíjejí od počtu dětí, a tudíž na ně „prázdná“ školka nedosáhne, odsouhlasili zastupitelé, že ze svého rozpočtu město uvolní 300 tisíc korun.

Podle vysvětlení místostarosty Alfreda Němce zahrnuje tato částka však také nákup hraček, nádobí, povlečení a dalších nezbytných věcí drobnějšího charakteru, které nebyly součástí realizace projektu.