Podle informací z vedení města následovala v reakci kontrola školkových hřišť. „Osobně jsem si je objel a všechny hrací prvky splňují daná pravidla. Pokud ne, jsou vyřazeny,“ uvedl místostarosta Bohumil Komínek.
Na údržbě se podílejí školníci či údržbáři, o zeleň pečují ve spolupráci s městskou společností Mihos, herní prvky se průběžně obnovují. V čem tedy zdání nejspíš klame?

Pro herní prvky v mateřských školách totiž platí jiná kritéria, než pro ty na veřejných hřištích. Ve školkách jsou nastaveny normy pro děti do šesti let, zatímco veřejná hřiště jsou dimenzována pro děti mnohem starší, a to až do patnácti let. Proto také větší atraktivita. Podle vedení města ale při dodržení pravidel bezpečnosti nic nebrání školkám, aby třeba v rámci vycházek využívaly i zmíněná veřejná hřiště. „Mateřské školy rozhodně nejsou nijak podfinancované, naopak je jejich stav velmi dobrý,“ dodal místostarosta Pavel Vejvar.
A jak to vidí sami uživatelé veřejných hřišť?

Věra Vitoňová často chodí na různá místa se svým synem Péťou. „Od té doby, co sem umístili i odpadkové koše, je to super.“ Poukazuje ale na nedostatečnou údržbu pískovišť: „Výměna a doplňování písku na starších hřištích jsou nedostatečné.“ Raději navštěvuje dětská hřiště dopoledne, protože odpoledne prý narušují klid na hřišti větší děti bez dozoru.