„My ale ve svém stanovisku argumentujeme nálezem Ústavního soudu, který řešil podobnou situaci v Milovicích. Návrh ministerstva vnitra na zrušení jejich vyhlášky shodil ze stolu a vyhlášku nechal v platnosti,“ zmínil starosta Jan Váňa. Doplnil, že v době schvalování třeboňské vyhlášky už byl tento nález Ústavního soudu znám. Navíc před schválením vyhlášky ji ministerstvo vnitra vidělo a mělo pouze malé připomínky, které byly v konečném návrhu zohledněny.

Ročně město Třeboň stojí likvidace odpadu na jednoho občana 950 korun. „Celkem teď uhradíme za rok kolem sedmi milionů, navýšení dělá necelé čtyři miliony. Jen nájem z lázní ale činí osmdesát milionů korun ročně. Ztrátu tedy máme z čeho pokrýt. Je to benefit pro naše obyvatele, který si můžeme dovolit,“ dodal starosta.

Město teď čeká na odpověď z ministerstva vnitra. To rozhodne, jestli dá Ústavnímu soudu podnět ke zrušení vyhlášky.