„Letos máme dvacet skupinek koledníků. Přidala se k nám nově i skupinka tří králů ze Stráže nad Nežárkou. Je tam parta lidí kolem fary, která by pro nás také chtěla sbírat příspěvky,“ uvedla ředitelka Oblastní charity v Třeboni Lucie Bicková.

Sbírka byla podle jejích slov zahájena požehnáním v třeboňském kostele v sobotu 2. ledna a potrvá do 14. ledna.

Koledníci budou chodit v Třeboni, Přesece, Břilicích, Dunajovicích, Domaníně, Lužnici, Lomnici nad Lužnicí a nově také ve Stráži nad Nežárkou.

„15. ledna dopoledne budou pokladničky rozpečetěné v Městském úřadě v Třeboni, kde budou poté vybrané peníze spočítané,“ doplnila Lucie Bicková.

Výtěžek Tříkrálové sbírky podle jejích slov použijí stejně jako v minulých letech na uspořádání štědrovečerní večeře pro sociálně slabé občany a na provoz a zajištění služeb pro ty, kteří zůstali bez přístřeší.
Staré Město

Tři králové včera v podvečer obcházeli také domovy ve Starém městě pod Landštejnem. „Máme jen jednu skupinku, protože máme jen malé děti. Starší děti jsou už přes týden na internátě, ale zřejmě se k nám přidají v pátek,“ vysvětlil vedoucí komunitního centra pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem, které spadá pod Charitu Nová Bystřice, Petr Hruška.

Podle jeho slov totiž právě na pátek plánují s koledníky cestu do Nové Bystřice a pokud vyjde počasí, tak potom ještě v sobotu i do Jindřichova Hradce.

„Spolu s našimi koledníky jsme v minulosti chodili v Jindřichově Hradci, ale letos se teprve rozhodneme podle počasí,“ doplnil Petr Hruška.
Kasičky pak budou podle jeho slov rozlepovat na obecním úřadě příští týden.

Výtěžek použijí pro provoz vlastního komunitního centra, které je zaměřeno na zájmovou činnost pro místní děti a mládež.

Historie

Tři králové je podle záznamů v encyklopedii lidové označení pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upozorňuje na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem.

Posvěcenou křídou napsaná zkratka K†M†B†2010 na dveře domů uvádí encyklopedie jako iniciály tří králů. Původní text zní: „Ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok.“ Proto se za třetí křížek píše letopočet.

Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.