V pátek se uskutečnilo Michnovo Requiem za Adama Michnu a také Hudební putování Kryštofa Haranta. Sobotní odpoledne patří od 16 do 17:30 hodin Michnovskému jarmarku, v 18 hodin vystoupí Vesperae aneb Mariánské nešpory - Tarquinio Merula. Od 20 hodin se uskuteční Convivium - Michnovský dýchánek. V neděli slavnosti uzavře procesí z náměstí Míru, vycházející v 9:15 hodin, a bohoslužba.