"Završilo se desetileté úsilí, kdy ministerstvo vnitra převzalo tuto budovu od Národního památkového ústavu a zároveň se završuje také stabilizace českého archivnictví, neboť třeboňský archiv zde získal sídlo a zcelí do nových prostor některé své fondy z místního zámku i dalších míst. Rekonstrukci financuje stát prostřednictvím ministerstva vnitra. Celkové náklady zatím nejsou přesně vyčíslené, ale pohybují se kolem 100 milionů korun," sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Realizací tří etap stavebních úprav objektů bývalého kláštera došlo ke zvýšení kvality úložných prostor archivu a také k výraznému zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Byla rovněž vytvořena možnost kvalitního zpracovávání příchozích archivních materiálů v nově vybudovaných konzervačních a knihařských dílnách včetně fotoateliéru pro digitalizaci archivního materiálu. Během slavnostního otevření bylo možné nahlédnout do jednotlivých pracovišť, kde se pomocí starých technik opravují poškozené papírové, ale i pergamenové dokumenty.

"Třeboňský archiv patří po staletí k velice významným archivům. Je v něm uložen historický rožmberský archiv včetně sbírky Historica (1216–1669), která je od roku 2000 vyhlášena národní kulturní památkou hned po korunním archivu v Praze. Nejstarší skutečně datovaná listina pochází z roku 1207 a vydal jí sám král Přemysl Otakar I. V obrovském fondu Sbírky matrik je nejstarší vyšebrodská matrika z roku 1587. V třeboňském archivu je uloženo i několik listin se zlatými pečetěmi. Mezi ně patří například listina z roku 1359 vydaná osvíceným králem Karlem IV. Další zajímavostí je i nejstarší česky psaná listina od dalšího českého panovníka Václava IV. z roku 1396. Zvláštní postavení mají v třeboňském archivu vzácné mapy. Nejstarší mapa soustavy rybníků na Chlumecku je zřejmě nejstarší rybniční mapou v celé Evropě a datuje se do 16. století. Podle odborníků patří archiv v Třeboni k těm nejlepším svého druhu v celé Evropě a je velmi ceněn i v zámoří," pochlubila se vedoucí oddělení správy fondů a sbírek Markéta Hrdličková.