Většina z nich jsou repliky, pouze dva jsou původní. V pondělí má začít instalace řetězů.