Založila jste první feministickou knihovnu, jak vznikla?
Po roce 1990 jsem měla zahraniční setkání s exilem. Přicházely ke mě Američanky a nosily mi knihy o feminismu. Řekla jsem, že mi na nic nejsou, že bych potřebovala místo toho alespoň 200 dolarů měsíčně, aby knihy mohl číst někdo další. Tak vnikla knihovna nejdříve v mém bytě. Vytvořily jsme centrum a pořádaly jsme přednášky. Knihovna je nyní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jmenuje se Gender studies, protože je zaměřená na rozdíly mezi muži a ženami a pojem gender, neboli rod, je dostatečně široký. Nepatří tam pouze rozdíl biologický, ale hlavně sociální, například předsudky vůči ženám. Ty jsou třeba už v tom, že od ženy se očekává určité chování a buď ho splní nebo ne.

V Čechách mají podle vás ženy dobré postavení?
Patříme k zemím, kde mají ženy nejvyšší vzdělanost. Některé obory jsou však často feminizovány. V roce 1964 jsem publikovala článek s názvem Je vysokoškolské vzdělání žen přínosem? Měla jsem tím na mysli, že některé obory jsou až příliš feminizovány. Ženy jsou aktivní při jejich studiu a po studiu v oboru dosahují vynikajících výsledků. Ale pak aktivita postupně opadává a obor tak stagnuje. Říkala jsem tehdy, že můj článek bude aktuální ještě za 20 let, ale netušila jsem, že bude aktuální ještě za 40 let.

Vidíte některé zásadní změny u žen žijící v dnešní moderní společnosti proti minulosti?
Moderní společnost se stále snaží zajistit se proti rizikům. Jenže tím vznikají rizika nová. Moderní společnost přinesla rovná práva pro ženy a muže. Když má však žena stejná práva, cítí se muž tak, že už není sám živitel, nemá jistotu, že s ním žena zůstane. Protože dnešní žena cítí – li se nespokojená, nesnaží se zachránit rodinný stav, ale hledá vlastní spokojenost. Takže nabývání nových práv je ztracení některých práv tradičních.

V čem dalším se ženy liší od mužů?
Ženy mají předsudky samy vůči sobě. Z jednoho sociologického výzkumu vyplývá, že ženy si v zaměstnání řeknou automaticky o nižší plat. Ženy si také zpravidla na rozdíl od mužů neberou práci navíc, protože myslí také jako matky, které se chtějí postarat o rodinu.

Jste proto, aby byly zavedeny kvóty například proto, kolik žen má být v parlamentu?
Nesouhlasím s jakýmikoli kvótami, protože pak se na vysoko postavená místa lidé dostávají pouze na základě pohlaví a ne pro skutečné schopnosti. Když volíme politickou stranu, máme si přečíst a volit její program. Ne ji volit z toho důvodu, že je v ní více žen.

Máte nějakou další radu nebo připomínku k dnešní společnosti?
Pokud propagujeme určitý směr nebo jednání, měli bychom se hned ze začátku zamyslet nad jeho negativy a důsledky. Například už rozpad Rakousko – Uherska přinesl sice svobodu pro národy v něm žijící, ale znamenal také ztrátu trhu. Nebo když postaví v Africe Evropané školu, měli by brát v úvahu jejich kulturu, například to, že někteří Afričané budou chtít sedět na zemi.