„Připravili jsme asi hodinový zábavný program, kde vystoupí dramatický kroužek, klub čilých seniorů a další příznivci sportu,“ vysvětlila knihovnice Milena Kodýmová.