JHMD jsou od začátku loňského října v úpadku, Boris Čajánek se k řízení firmy vrátil po zásahu pražského Vrchního soudu 11. ledna. Šanci ale nevyužil. „Dlužnice (firma) svůj Vrchním soudem v Praze přidělený (dodatečný) čas – ke škodě svých věřitelů – nevyužila, když výsledkem její činnosti je pouze trvající ‚projídání‘ majetkové podstaty prosté jakékoliv vidiny na její (sic) budoucí zhodnocení, popř. výhodnější zpeněžení,“ napsal nyní budějovický krajský soud.

Soud doplnil, že to nebyl jen on, kdo si „reálného přístupu dlužnice k uchování hodnoty majetkové podstaty neefektivním a ekonomicky naprosto nezodpovědným vedením podniku“ všiml. Na špatnou spolupráci s Čajánkovým vedením si dlouhodobě stěžuje i Urbanová, ostrou kritikou nešetřili ani zbylí zaměstnanci a obavy z poškozování věřitelů vyjádřilo opakovaně i Krajské státní zastupitelství.

V neděli 2. října 2022 odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky snad dočasně poslední vlak.
Věřitelé JHMD odsouhlasili nákup dceřiné firmy kvůli povolením na provoz

Samostatnou kapitolou je spolupráce se společností CityRail, která má pro JHMD (její novou dceřinou firmu Správa úzkokolejných drah) zajistit úřední povolení provozovatele dráhy. Dle sdělení JHMD mělo být podáno minulý týden, CityRail nicméně neobdržela potřebné doklady. Ty má nově za JHMD zkompletovat insolvenční správkyně.

„Nic podle soudu nedokládá nezájem dlužnice na hodnotě majetkové podstaty víc, než její naprosto liknavý a až okázale ledabylý způsob participace na zajišťování úředních povolení nezbytných pro provoz drah, ať už by jej v budoucnu zajišťoval kdokoliv,“ konstatoval soud.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky, jak všichni věří, dočasně poslední vlak, a to do Obrataně. Od pondělí Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) vlaky nahradí kvůli chybějícímu osvědčení autobusy.
Drážní úřad odebral JHMD licenci k provozování drážní dopravy

Podle něj vedení JHMD žádnou z činností potenciálně přínosných pro majetkovou podstatu nedotahuje do zdárného konce. Fakticky například skončila činnost dílny nebo ubytovacích služeb. Podle insolvenční správkyně nemělo vedení JHMD k získávání zakázek vůli, ačkoliv poptávka by byla.

JHMD dluží kolem 360 milionů korun, rozhodující slovo tak budou mít věřitelé. Základní scénáře jsou v insolvenčním řízení fakticky dva: reorganizace, nebo konkurz. Rozhodne se zřejmě na schůzi věřitelů 25. května.