Porota složená z 3D tiskařů, umělců a vedení města rozhodovala nejen o estetické stránce díla, ale také o technické proveditelnosti 3D tisku. Akce 3Dění je součástí projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

Rozdělí na části

Specialisté ze skupiny PETMAT z. ú., která je partnerem akce, nyní vítězné dílo zpracují v 3D modelovacím programu. Také je rozdělí na jednotlivé části, které si poté školy budou moci vybrat na stránce www.petmat.cz. „Chápeme skicu jako inspiraci a budeme se také snažit o umělecké ztvárnění a zvýraznění 3D tisku. Přemýšlíme i o zakomponování různých nápadů z jiných návrhů, které jsou také velice pěkné,“ přiblížila ředitelka PETMAT Kateřina Nováková.

Umělecká instalace z plastových lahví vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje obecně prospěšná společnost MAS Česká Kanada.
Na Dačicku vznikne unikátní 3D socha. Navrhnou ji a vytvoří školáci

Během ledna také pokračuje sběr lahví ve školách, na kterém MAS Česká Kanada spolupracuje s městem Dačice a firmou FCC Dačice.

Akce 3Dění, při které vzniká ve školách na Jindřichohradecku unikátní 3D tištěná socha z recyklovaných PET lahví, bude v únoru pokračovat workshopy pro školy. V základních školách, které v rámci projektu MAP Dačice II získaly 3D tiskárny, proběhnou projektové dny o 3D tisku a recyklaci. Díky 3Dění získají žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi. Uvidí totiž celý proces od PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru, z níž pak specializovaná firma vyrobí tiskovou strunu, tedy filament. Z tiskového materiálu pak žáci za pomoci pedagogů vytisknou po částech celou sochu. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

ZŠ a MŠ Studená. Soutěž o nejlepší návrh 3D sochy 3Dění - Život v kostce.
Děti na Dačicku navrhovaly sochu na téma Život v kostce. Hlasujte, která vznikne

Děti ze škol, zapojených do projektu MAP Dačice II, během listopadu vytvářely návrhy sochy na téma Život v kostce. "Po celý prosinec si zájemci mohli výkresy i prostorové instalace, které navrhli žáci základních škol v Dačicích, Starém Hobzí, Budíškovicích, Studené a Českém Rudolci, prohlédnou na Infocentru Dačice. Veřejnost hlasovala pro výtvarná díla v průběhu prosince a vítěz získá cenu veřejnosti. Protože ale ne každý návrh je tisknutelný, vybere design sochy během ledna odborná komise," vysvětlila Marie Hazuková z MAS Česká Kanada.

Hotovo bude na jaře

Při akci budou během února naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistí PETMAT, který pro školy připravil právě workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomůže i při možných technických problémech. V březnu se pak budou jednotlivé díly kompletovat do konečné podoby a socha bude za účasti všech zapojených slavnostně odhalena.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jindřichohradecku a Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.