Ze samotných děl, pro která je termín zaslání 30. dubna, porota vybere ta nejlepší. Vítězové městského kola budou vyhlášení 31. května a v polovině června budou díla pořadateli zaslány do celorepublikového kola. Vyhlášení výsledků se poté odehraje v září v Kutné Hoře.

Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích:
- Věková kategorie 6 – 10 let v době uzávěrky soutěže
- Věková kategorie 11 – 14 let v době uzávěrky soutěže
- Věková kategorie 15 – 18 let v době uzávěrky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií. Výtvarné práce musí být zasílány v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm). Je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát. Díla nebudou paspartována, práce budou fixovány. Počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 3. Zaslaná díla se nevracejí.

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří splňují kritéria stanovených kategorií a pošlou svou přihlášku do 15. ledna 2012 včetně v listinné podobě na adresu: Město Jindřichův Hradec, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Klášterská 135/II, 377 01, Jindřichův Hradec nebo na e-mailové
adresy cechova@jh.cz nebo markesova@jh.cz. Více na www.jh.cz