V prostorách kriminální služby byly upraveny dvě kanceláře, které jsou speciálně vybaveny pro účely výslechů zvláště zranitelných obětí, prioritně pro výslechy dětí, ale i seniorů a dalších citlivých osob.

První z místností je vybavena jako dětský pokoj. Zde upoutají pozornost nejen veselé barvy na zdech, hračky či dekorace, ale i tzv.„ rozšířená rodina“- panáčci a panenky představující sourozence, maminku, tatínka včetně babičky a dědečka. Tyto figurky pomáhají dětem, které nejsou dostatečně jazykově vybaveny nebo mají před policistkou (specialistkou na vedení výslechů dětí) ostych při výslechu, aby ukázaly vše, co viděly, nebo se jim osobně stalo, právě na panáčcích představujících rodinu.

Druhá z místností je technické zázemí a prostor pro policisty a všechny další zúčastněné osoby při výslechu. Díky kamerovému systému je sem dění z první místnosti přenášeno na obrazovky a osoby mohou na dálku do výslechu vstupovat, ať již písemnou formou přes PC či prostřednictvím telefonu. Obě kanceláře jsou navíc propojeny jednocestným zrcadlem a tudíž je policisté mohou využívat k tzv. rekognici neboli znovupoznání osoby.

Původně byl projekt realizován z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, kdy významnou měrou se do realizace zapojilo i samotné město J. Hradec.

Loňského roku byla v rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, pod názvem projektu „ Modernizace SVM“ schválena finanční částka 35 000 korun právě na modernizaci těchto speciálních výslechových místností. PČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pak přispělo další finanční částkou a to 10 500 korunami. Veškeré tyto finanční prostředky byly využity k zakoupení nové výpočetní a audio techniky, jenž slouží ke zkvalitnění přenosu obrazu i zvuku z jedné výslechové místnosti do druhé. Touto modernizací došlo k výraznému zkvalitnění výslechů i ke zkomfortnění podmínek pro samotné účastníky řízení, jež je na kriminální policii vedeno.

Hana Millerová