Setkání spolku se koná v pátek od 17 hodin v restauraci Česká Kanada v obci Staňkov. Účastníci se budou zabývat nejen historií, ale především budoucností obou rybníků a v návaznosti na to i obyvatel Chlumu, Staňkova a okolních obcí.

Součástí setkání bude přednáška profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovy univerzity v Brně o možných řešeních tíživé situace. Jaroslav Papáček přiblíží historii Staňkovského rybníka slovem i fotografiemi. Následovat bude diskuse o problematice obou rybníků a života obyvatel v lokalitě.