Podle svých možností se spolek čas od času stává vydavatelem nebo spoluvydavatelem některých knižních publikací a také se snaží konkrétním způsobem podílet na záchraně či obnově třeba i drobnějších kulturních památek. Před několika lety se například někteří členové spolku pod odborným vedením akademického sochaře Vladimíra Krninského podíleli na rekultivaci historického hřbitova u Václava, v roce 2017 se pak za finanční podpory města podařilo opravit drobnou sakrální stavbu – kapličku v Kmentové ulici.

Na konci loňského roku se v rámci Dotačního programu města na podporu kulturního dědictví podařilo prostřednictvím kamenosochařské firmy Topič obnovit žulový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného a Panny Marie na frekventované polní cestě směrem k Frankovu dvoru a k Polívkám, poničený pádem stromu. Kříž, který má nespornou kulturně historickou hodnotu, je dokladem lidové zbožnosti i významným urbanistickým prvkem v krajině. Věříme, že naši spoluobčané, kteří se do této lokality rádi vracejí, ocenili, návrat této nepřehlédnuté památky do původního stavu.

Svá pravidelná setkání zahájí spolek v pondělí 13. ledna 2020 v 19 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka pravidelným setkáním se starostou a dalšími představiteli vedení města na téma Jindřichův Hradec v současnosti. Večer je otevřen i širší veřejnosti, takže je zván každý, komu nejsou lhostejné otázky vývoje města v nejbližším období.

Jiří Langer, předseda Spolku přátel starého Jindřichova Hradce.