Téměř jeden milion korun byl v letošním rozpočtu města Třeboň vyčleněn na dotace pro spolky v rámci ostatních zájmových činností, zdravotnictví a sociálních služeb.

Jak informovala tisková mluvčí města Jitka Bednářová, rada města tentokrát rozhodovala o dotacích v oblasti ostatních zájmových činností pro rok 2016 a o individuálních dotacích v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví .

V případě zájmových činností bylo v rozpočtu na letošní rok vyčleněno 221 tisíc korun. „Dotace byly přiděleny třinácti žadatelům na činnost i konkrétní akce," dodala. Například baráčníci získali 40 tisíc korun na údržbu budovy. „Bude provedena výměna vstupních dveří a oken verandy, které jsou v havarijním stavu. Dotace bude využita na náklady spojené s provozem Baráčnické rychty," upřesnila mluvčí. Patnáct tisíc korun získá také Martin Ille, který díky tomu zajistí dopravní výuku a výcvik pro mateřské školy a žáky 1. až 3. tříd základních škol v Třeboni.

Radní dále posuzovali žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, které byly podány do 10. března. Na žadatele tady čekala částka 664 tisíc korun. Mezi těmi, kteří příspěvky od města dostanou, jsou například Dílny sv. Jiljí, jihočeská Apla nebo třeboňský svaz tělesně postižených.

Ti, kterým město vyčlenilo více než 50 tisíc korun, si ještě musejí počkat na rozhodnutí zastupitelů.

Rozdělení dotací do 50 tisíc korun

Dotace v oblasti ostatních zájmových činností (na celoroční činnost spolků a na jednotlivé konkrétní akce):

SDH Břilice 15 000 Kč

ZO Českého zahrádkářského svazu 10 000 Kč

Český nadační fond pro vydru 15 000 Kč

Český kynologický svaz ZKO Třeboň 223 na činnost 5 000 Kč

na dvě soutěžní akce 10 000 Kč

Svaz důchodců z. s., Třeboň 10 000 Kč

Veleobec sdružených obcí Baráčníků 40 000 Kč

Boxerklub ČR Český Krumlov (na jednorázovou akci) 5 000 Kč

Spolek jihočeských akvaristů Akvatera ČB o.s (na jednorázovou akci) 5 000 Kč

Miroslav Král (tři akce pro děti) 5 000 Kč

Martin Ille 15 000 Kč

SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň (na uspořádání 14. ročníku mezinárodní soutěže pro žáky středních odborných škol) 5 000 Kč

Dům dětí a mládeže Třeboň pro taneční skupinu Break the rules na účast v tanečních soutěžích Taneční skupina roku a Czech dance masters 20 000 Kč

Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:

Nadační fond jihočeských olympioniků 30 000 Kč

Svaz tělesně postižených, místní organizace Třeboň 5 000 Kč

Dílny sv. Jiljí o.p.s. 30 000 Kč APLA Jižní Čechy 5 000 Kč

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice 15 000 Kč

Metha J. Hradec 20 000 Kč

Petra Lejtnarová