Radní města na pondělním mimořádném jednání, které vyvolaly písemné připomínky některých nájemníků, rozhodli, že se jednání ohledně bytů, kterých se připomínky týkají, pozastaví do té doby, než se vyjádří odborník.

„Chceme být objektivní, takže povoláme soudního znalce, aby prověřil, zda bylo zateplení uvedených domů provedeno kvalitně či nikoliv. Připravili jsme v radě města i konkrétní otázky, které po něm budeme chtít zodpovědět,“ vysvětlil situaci starosta Jan Kronika. Dokud nebudou nájemníky uvedené velké závady prověřené, nemohou podle starosty jednání o těchto bytech pokračovat.