O jednání třeboňské rady města informovala tajemnice městského úřad Petra Pikna Jánská, podle které sportovní hala již není v dobrém stavu. „Její revitalizace a rekonstrukce je více než nutná," uvedla.

Oprava jakékoliv budovy je podle starosty města Jana Váni vždy problematičtější, náročnější a ekonomicky mnohdy nevýhodná oproti stavbě budovy nové. „Avšak pro nás byla oprava jasnou volbou s ohledem na fakt, že naše sportovní hala je architektonicky cennou stavbou a desítkami let prověřeným kvalitním sportovištěm pro řadu sportů,“ uvedl Jan Váňa.

Předmětem připravované akce je komplexní revitalizace sportovní haly, včetně snížení energetické náročnosti. „Jedná se o provedení stavebních úprav obvodových konstrukcí a zastřešení sportovní haly včetně vstupního objektu. Dále budou provedeny stavební úpravy a revitalizace vnitřních prostor sportovní haly, vstupního objektu a zázemí suterénu haly. Na jižní a severní straně budovy jsou prosklené hliníkové výplně otvorů realizované v období 2018 – 2019, které zůstanou ponechány," vysvětluje Petra Pikna Jánská.

Sportovní hala z 80. let už nevyhovuje dnešním standardům.
Třeboň chystá opravu sportovní haly. Jde o letošní největší investici ve městě

Nyní je podle ní dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky. „Město Třeboň získalo souhlas dědiček autorských práv architekta, který byl autorem haly. Rada města schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku, v rámci které bude vybrán dodavatel stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení je duben 2024 a lhůta výstavby je zadána v délce 270 dní," doplnila tajemnice.

S revitalizací počítá i rozpočet města. Předpokládá pro tuto akci náklady 119 458 940 Kč včetně DPH. Radní současně schválili podání dvou žádostí o dotaci, které by měly odlehčit městskému rozpočtu.

„Žádáme o investiční dotaci v rámci Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Z tohoto fondu lze podpořit významné akce měst a obcí v oblasti investic do veřejné služby, školství, sportu, kultury a společenského života. Na stanovený účel lze poskytnout dotaci až do výše 50 procent celkových nákladů, maximálně však do výše 30 milionů korun na jednu akci. Další žádost posíláme na Ministerstvo životního prostředí do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Odsud bychom rádi získali dotaci na náklady spojené se snížením energetické náročnosti této budovy,“ doplnil starosta města.