Dačičtí radní podle starosty města Karla Macků schválili uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice na pořízení automatické závlahy pro sportovní stadion.

„Jelikož stávající zavlažovací systém je řešený pouze přenosnými postřikovači, je již zastaralý a vyžaduje hodně času pro obsluhu, pořídíme novou automatickou závlahu, která bude spočívat vedle instalace samotného zavlažovacího systému i ve vybudování nové čerpací stanice. Na hřišti tak bude rozmístěno celkem třináct postřikovačů, z toho tři v centru hrací plochy a deset po obvodu hřiště," informoval starosta Karel Macků.

Dále doplnil, že na realizaci této akce podalo město žádost o grant z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu sportu.
„Požadovaná dotace činí 80 procent z celkových nákladů. Předpokládá se, že projekt by měl být zrealizován do konce července," dodal starosta Macků.