Zahraniční zpravodajství

NEW YORK – Rada bezpečnosti OSN není ještě rozhodnuta, zda debatu o Českoslovesnku ukončí, nebo zda v ní bude pokračovat. Československá delegace se účasti na dalším jednání vzdala příkazu vlády. V prohlášení vlády, které vydala, odůvodnila toto rozhodnutí tím, že se o okunčení okupace koanjí přímá jednání. Ministr zahraničí prof. dr. Jiří Hájek navštívil před odletem z New Yorku OSN u Thanta, rumusnkého ministra zahraničí Maneska a předsedu Rady bezpečnosti Castra.

BUKUREŠŤ – Předsednictvo úředního výboru Komunistické strany Rumunska projednalo komuniké o moskevských jednáních a zabývalo se současnou situací v Československu. Prohlášení předsednictva zdůrazňuje, že nejdůležitějším úkolem je stažení všech intervenčních vojsk z území našeho státu. Vedení rumunské komunistické strany uvítalo návrat našich legálních představitelů z Moskvy a obnovení činnosti vlády a dalších orgánů. „Naprostá nezávislost Československa,“ zdůrazňují rumunští komunisté, „může být zajištěna jen respektováním plné suverenity a územní celistvosti tohoto státu.“ Předsednictvo ÚV Komunistické strany Rumunska opět zdůraznilo plnou důvětu rumunských komunistů v KSČ a upozornilo, že v současné době je třeba nepodniakt už nic, co by ještě zvyšovalo napětí mezi socialistickými zeměmi.

ŘÍM– ÚV KS Itálie schválil stanovisko proti okupaci Československa, jak navrhl Luigi Longo. Podle jugoslávské agentury Tanjug někteří členové ÚV navrhovali, aby diskuze o okupaci Československa byla stažena z jednání, protože zastávali názor, že je nutno podporovat sovětskou stranu.

DÜSSELDORF – Německý svaz odborů přerušil veškeré kontakty s pěti státy okupujícími zeměmi Českolovensko prohlásil, že další kontakty závisí od toho, jak se bude v Československu vyvíjet situace.
BONN– Prohlášení vlády NSR: Vláda NSR konstatuje, že invaze do Československa je v rozporu s mezinárodním právem a znamená porušení suverenity Československa. Vybízí k okamžitému stažení okupačních vojsk. Dále uvádí, že Sovětský svaz odsunul zlepšení vztahů mezi Západem a Východem a k posílení své mocenské pozice ve střední Evropě dal přednost okupaci Československa.

ŽENEVA – V Paláci národů se včera odpoledne sešla konference států, které nemají nukleární zbraně. Delegáti 80 zemí budou jednat o smlouvě nešíření nukleárních zbraní, kterou zatím 70 z nich podepsalo. Není vyloučeno, že ve všeobecné rozpravě se rovněž hovořilo o dění v Československu.

ZÁPADNÍ BERLÍN – Demonstranti v zápaadním Berlíně demonstrovali na podporu československých státníků Dubčeka a Svobody.

Zájem Rakušanů

Občané sousedního Rakouska sledují nejnovější události v ČSSR s velkými sympatiemi pro rozhodný a klidný postoj našeho lidu.

Odsuzují také mezinárodnímu a lidskému právu odporující obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Své sympatie dávají Rakušané najevo zejména návštěvníkům ČSSR při každé příležitosti. Velmi zevrubně a s plným pochopením naší situace v těchto dnech píší o událostech v Československu i hornorakouské listy z Lince, které své rozsáhlé zprávy doprovázející řadou originálních snímků z Prahy a z hranic.

Podle rozhlasové zprávy věnoval rakouský Červený kříž pro potřebu Jihočeského kraje 100 konzerv.