Jak uvedl hlavní mostmistr Správy a údržby Jihočeského kraje Václav Škopek, v současné době je na řetězovém mostě z Podolska za obcí Stádlec realizována celková oprava protikorozní ochrany. „Ta se týká všech ocelových částí. Především zábradlí, řetězů, táhel, dráhy revizní lávky a kotev řetězů v kotevních blocích.  Předmětem prací je také promazání kluzných ložisek v hlavách pylonů včetně obnovy protikorozní ochrany,“ upřesnil Škopek.

Stádlecký most od roku 1975 spojuje břehy řeky Lužnice u městyse Stádlec a obce Dobřejice. Poslední dochovaný empírový řetězový most u nás původně překlenoval Vltavu u Podolska. Nyní se dočkal celkové rekonstrukce.
VIDEO: Stádlecký most rozebírají jako obří skládačku

Předání a převzetí staveniště vybranému zhotoviteli se dle mostmistra uskutečnilo 6. srpna a práce budou dokončeny, v případě vhodných klimatických podmínek, do 60 dnů od předání staveniště.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 překlenoval Vltavu u Podolska na obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozila stavba Orlické přehrady, proto byl rozebrán a přemístěn do údolí řeky Lužnice, kde funguje od roku 1975 do dnes. Stádlecký most je národní kulturní a technická památka. Jedná se o jediný dochovaný empírový řetězový most v České republice. 

Řešení zahrnuje celkovou opravu poškozených míst, kde došlo k porušení povlaku až k podkladu v rozsahu dvou základních vrstev a  následné vrchní vrstvy. „Na stávajícím nepoškozeném povlaku po odstranění nesoudržných vrstev a odpovídající přípravě povrchu bude provedena vrchní vrstva.

Zámeckou zahradu v Bechyni do konce září zdobí extravagantní díla známého českého sochaře Davida Černého.
Trabant s nohama či vztyčený prostředníček. Provokativní sochy zdobí Bechyni

Při stanovení optimální skladby nátěrového systému byl osloven Státní výzkumný ústav ochrany materiálu se sídlem v Praze (SVÚOM),“ doplnil Škopek s tím, že SVÚOM se podílel již na návrhu protikorozní ochrany v době znovuobnovení mostu v letech 1971-1975.

Původní skladba nátěru z doby znovu postavení mostu ve Stádleci v roce 1975 byla: Základní nátěr suříkovou barvou 02002 v jedné vrstvě a fermežová barva 02013 ve dvou vrstvách.

Veterány na Táborsku zachytil Roman Růžička
Veterány závodily mezi selským barokem

„Na základě výsledku zkoumání SVÚOM byly doporučeno použití akrylátových nátěrových hmot ve skladbě dvakrát základ plus jednakrát vrch. Celková tloušťka 180 μm (mikrometrů) a příprava povrchu St 3,“ uzavřel Václav Škopek ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.