Tento krok je pro osud budovy natolik fatální, že jsem považoval za nutné prostřednictvím tisku seznámit s touto skutečností i nejširší veřejnost. Podpořte, prosím, snahu zastavit tento neuvážený a lehkomyslný projekt. Pokud by došlo k realizaci celého záměru, otevřela by se tím v blízké budoucnosti přímá a nevratná cesta ke zničení jednoho z posledních původních koutů Jindřichova Hradce.

Pavel Vavřík
učitel na GVN Jindřichův Hradec

DOPIS MINISTRU KULTURY:

V Jindřichově Hradci, 1. 10. 2017

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s následující prosbou.

Jmenuji se Pavel Vavřík, jsem pedagog na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a téměř 25 let zde vyučuji výtvarnou výchovu a dějiny umění. Budovu naší školy projektoval jeden z největších českých architektů pražské secese Bedřich Bendelmayer (1871 - 1932), žák profesora Friedricha Ohmanna, jenž byl význačným vídeňským architektem. Bedřich Bendelmayer stavěl hlavně v Praze, jeho nejvýznamnější stavbou je hotel Arcivévoda Štěpán (nyní Evropa) na Václavském náměstí. Mezi jeho další mistrovské dílo na tomto náměstí patří palác Hvězda (později Melantrich), z jehož balkonu hovořil k demonstrantům Václav Havel během revolučních listopadových dní roku 1989. Secesní domy stavěl také v Pařížské ulici, některé z nich byly ale na konci II. světové války poničeny bombardováním. Na jejich místě momentálně stojí hotel Intercontinental. V ulici Na Příkopě projektoval budovu České průmyslové banky, nyní Česká národní banka. Dalo by se jistě dále pokračovat ve výčtu děl, která nesou architektův nezaměnitelný rukopis.

Zajímavé ale je, že mezi jeho realizace patří i projekty budov gymnázií mimo Prahu. Ta naše je jedním z nich. Druhá budova gymnázia se nachází ve slezském Hlučíně. K hlučínské stavbě lze ještě dodat, že byla postavena v letech 1922-24 a byla zásadně poškozena několikerými přestavbami v 70. - 80. letech minulého století. Tolik tedy k osobnosti, která se nesmazatelně zapsala do historie české architektury.Všechny tyto skutečnosti, můj vztah k dějinám umění, úcta k vynikajícímu architektovi a desítky let, jež jsem měl možnost prožít v budově, jím projektované, mě přivedly na myšlenku, že by se tento dosud zachovaný skvost měl uchovat i následujícím generacím v co nejpůvodnější neporušené podobě. Celý objekt je zasazen do nádherného přírodního koutu v těsné blízkosti historického středu města. Podél východní a severní strany budovy se v minulosti rozkládala botanická zahrada, kterou doplňovala skalka s alpskou florou a betonovým bazénem. Tento rajský kout byl využíván studenty k odpočinku i relaxaci během vyučovacího dne. Bylo by jistě záslužné přivést areál do původního stavu, aby byl opět smysluplně využíván ke zdravému rozvoji žáků. Školní botanická zahrada by mohla být součástí většího městského parku, který je zachován, místem, které je domovem mnoha druhů ptáků i živočichů, oázou klidu a ticha, kde budou spokojeně trávit čas obyvatelé našeho města.

Historie vzniku budovy původně státního reálného gymnázia v Jindřichově Hradci nebyla jednoduchá. Záměr postavit tento ústav vznikl na počátku minulého století a provázely ho složité peripetie s odkupem pozemků od majitele, jímž byl šlechtický rod Černínů. Nesmírné vlastenecké úsilí tehdejšího starosty Dr. Naxery a pozdějšího ředitele gymnázia Dr. F. Hoffmeistera vyústilo v konkrétní čin. V letech 1921 - 1923 proběhla realizace stavby a 1. září 1923 došlo k zahájení školního roku již v nové budově. Interiéry byly vybaveny inventářem, kvalitními sbírkami. Vynikající řemeslná práce firem dotvářela prvorepublikovou ideu budování moderního a zdravého státu. Příkladem může být instalace osvětlovacích těles od vynikajícího pražského designéra Františka Anýže, který patřil do rodiny sochaře B. Schnircha, autora sochařské výzdoby na Národním divadle v Praze. Původní Anýžova lucerna ve vchodu gymnázia, secesní osvětlení v bývalé kreslírně a nádherný, vzácně dochovaný lustr v ředitelně zdobí doteď vnitřní prostory budovy. Nádherným příkladem užitého umění je také dekorativní kašna s mozaikami podle návrhu B. Bendelmayera, kterou můžeme obdivovat v přízemí proti hlavnímu schodišti. Do celého školního komplexu patří také tělocvična a jednopatrová vilka pro ředitele. Nad hlavní fasádou je dvoupatrová budova ukončená rozhlednou s plošinou pro astronomická pozorování.

Z uvedené charakteristiky je zřejmé, že naše gymnázium je unikátní z několika hledisek. Nejcennější je dochování uceleného architektonického souboru včetně původního pozemku a botanické zahrady. Hodnotné jsou i některé části původního mobiliáře např. profesorská knihovna s ochozem nebo původní vybavení přírodopisného kabinetu.

V současné době se připravuje projekt na vybudování nového víceúčelového sálu se zázemím v místě bývalé botanické zahrady. Přístavbou hrozí znehodnocení architektonického celku gymnázia, postaveného významným architektem a narušení zachovalého komplexu, který by mohl býti ozdobou města a ukázkou vynikající práce architekta Bendelmayera pro příští generace.

Vážený pane ministře, chtěl bych Vás požádat o zařazení budovy jindřichohradeckého gymnázia mezi státem chráněné kulturní památky. Tím by se zamezilo v nejbližší době plánované dostavbě multifunkčního sálu v místě bývalé botanické zahrady a zároveň dalšímu znehodnocování celého architektonického komplexu.

Předem děkuji za laskavou odpověď.

Se srdečným pozdravem

Pavel Vavřík